Да поговорим за...


Бебето и малкото дете

Кога?


Защо този семинар и защо сега?

Защо във Факултета по педагогика към СУ “Св. Климент Охридски”?

Защо тези теми и с тези лектори?

Защо...?

Всъщност, това ще бъде основното, което ще ни води – да (си) задаваме въпроси. Иначе, на тези имаме отговор. Поканили сме експерти в своите области – хора с практика, определящи стандарти на различни нива. А в лоното на традицията, на Алма Матер, където педагогиката е намерила своя дом – идеите намират съмишленици вече 125 г. Очертали сме цялостна визия за родителството и ранното детско развитие, за която всеки родител да може да зададе въпрос, създавайки своя.

Това не е среща за рецепти и предписания – родителството се изобретява. Поканили сме специалистите, с които можете да направите това.

Вашият отговор на въпроса: “Защо”? Ако нямате предварителен – ще имате в края.

Ще се (по-)срещнем!


20 ФЕВРУАРИ 2016

09:30ч.


Вход:30лв

Събитието във Facebook

Къде?


Софийски университет "Св. Климент Охридски"

65 аудитория, 3 ет., Южно крило

Да поговорим за...бебето и малкото дете

Програма


 1. Регистрация
 2. Откриване
 3. Ролята на акушерката и съпровождането на бременността Павлина Герина - Резюме
 4. Да разберем бебето и малкото дете доц. дпн Моника Богданова - Резюме
 5. Почивка
 6. Ролята на педиатъра за ранното детско развитие д-р Димитринка Кънчева - Резюме
 7. Плуване и двигателно развитие на бебето и детето доц. д-р Боряна Туманова, д-р Ивайло Прокопов,
  Биляна Туманова-Рангелова - Резюме
 8. Oбедна почивка
 9. Майчинство и синергетическа педагогика проф. дпн Яна Мерджанова - Резюме
 10. Какво е да си баща днес?

  Kратък филм и дискусия Резюме

 11. Почивка
 12. Съвременни изисквания към храненето на децата в кърмаческа и детска възраст проф. Веселка Дулева, национален консултант по хранене и диетика - Резюме
 13. Хранене и сензорно-моторно развитие на бебето и детето Елисавета Петкова - Резюме
 14. Банка за майчина кърма д-р Мария Русинова - Резюме
 15. Закриване

Лектори


проф. дпн Яна Мерджанова

Проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова е родена през 1963 година в гр. Елхово, Ямболско. Педагог и философ, тя е професор в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ и доктор на педагогическите науки. Автор е на над 25 научни интердисциплини монографии и учебници – Мултисензорният принцип в обучението и в живота 2005, Генеалого-педагогически прочит на Библията 2007, Паралелно генеалогично консултиране 2007, Пенталогия на родовостта – другата философия на Образованието 2010, Европейско кариерно образование и националната перспектива 2012, Науките за духа в училище 2007, Наръчник на кариерния консултант 2014, Майчинството като универсално явление 2006, Философия на образованшето, проявена в академичен курс 2014, Базови методически подходи за трансверсални компетентности 2014, Маси и масово образование в глобална среда 205, Синергетическа философия на образованието – синергетическа училищна педагогика – синергично образование под печат, Педагогически есета 2007, Живот в есета 2011.

Поезията за проф. Мерджанова е наносния пясък в реката на живота. „Океани“ 2014 споделят стихове от 11 поетични книги през годините – от „Глупашки изповеди“ 1996-та, „Неорисана“, „Душата на бис“, „Ела да видиш нещо“, „Насред фразата“, „Под нулата на кантара“, „Лунарна възраст“, „Бънджискокове“, „Избрани пътища на б(л)удството“, „Майчин нощник/Примитивен свят“, до „Годиначета и рози“ 2012-та и сегашното смирение пред могъщото неизречимо, сегашната паметна носталгия по интимното изговорено, неизменното благоговеене в мълчаливия фин жест на стиха.


проф. д-р Веселка Дулева, дм

Проф. д-р Веселка Дулева, дм е завършила Медицина в Медицинска академия, гр. София, защитила е дисертация по клинична витаминология в Институт по хранене, АМН гр. Москва. От 1994 год. е с придобита медицинска специалност „Хранене и диететика“ към Медицински университет, София След двугодишно обучение в Мичиганския щатски университет, САЩ от 2006 год. е международно сертифициран експерт по “Международно законодателство за храни”.

Проф. Дулева е началник отдел “Храни и хранене” към Националния център по общественото здраве и анализи, Национален консултант по Хранене и диететика и представител на България в Световна здравна организация по Хранене и хранителна политика. Специализирала е в редица водещи институции и университети в света - САЩ, Стокхолм, Световна здравна организация, Москва и др.

Член е на работната група разработила и реализирала Националния план за действие “Храни и хранене” 2005-2010 год., участва в разработването на Национална програма за превенция на хроничните незеразни болести 2014-2020 год. Проф. Дулева ръководи и е член на работни групи за разработване на препоръки за здравословно хранене на населението в България, на нормативните документи за здравословно хранене на деца и ученици в България, както и на ръководствата и сборниците с рецепти, подпомагащи прилагането на законодателните документи. Проф. Дулева е член на редица работни групи към Европейската комисия – Група на високо равнище по Хранене и физическа активност, по етикетиране на храни, по хранителни и здравни претенции, по нови храни и нови хранителни субстанции и др.

Проф. Дулева има богат изследователски и преподавателски опит. Участва в над 25 научни проекта, от които 10 международни по проблеми на храненето в различни възрастови и рискови групи от населението, вкл. при кърмачета и малки деца. Има над 100 научни публикации и над 150 участия в научни форуми у нас и в чужбина, лектор и ръководител е на курсове за следдипломно обучение на лекари както и на Основния курс по медицинската специалност “Хранене и диететика”, председател е на държавната изпитна комисия за придобиване на медицинската специалност „Хранене и диететика“.

Проф. Дулева е член на редакционната колегия на „Българско списание за обществено здраве“ и сп. „Хранително-вкусова промишленост”. Член е на Българското научното дружество по хранене и диететика, на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания (БАСОРД), на Международната асоциация по затлъстяване (IASO).


доц. дпн Моника Богданова

Доц. дпн Моника Богданова е доцент в СУ „Св. Климент Охридски”, с докторат в полето на приемната грижа и доктор на педагогическите науки с разработен синергичен модел за професионално ориентиране и консултиране на деца и младежи със специфични потребности. Психоаналитик, създател на Зелената къща в България. Директор на терапевтично-обучителен център ''Зеленият двор''.


доц. д-р Боряна Туманова

Доц. д-р Боряна Туманова, преподавател по плуване в ДС на СУ, от 1985 г се занимава с плуване за деца от предучилищна възраст, от 1992 г. – с плуване за  студенти. От 2006 г. е координатор на плуване за хора с интелектуални затруднения. Автор на повече от 30 статии по проблема.


д-р Димитринка Кънчева

Д-р Димитринка Кънчева завършва Медицинска Академия-София през 1983 г., а през 1989 г. придобива специалност по "детски болести". По-късно получава и втора специалност- "детска имунология". Специалист с над 30 годишен опит, с практика в лечебни заведения за болнична и извън болнична помощ у нас и в чужбина. Д-р Кънчева има над 15 години професионален опит в лечебната и профилактична педиатрия в чужбина. В момента работи като Завеждащ Неотложно звено в МЦ "Лора".


д-р Ивайло Прокопов

Д-р Ивайло Прокопов, преподавател по фитнес за жени и масаж към Софийски Университет, с професионални интереси и множество специализации в България и чужбина на тема: двигателни активности, спорт, приложение на масажа, превенция за здравословен живот, лечение и възстановяване след травми и др. Като целевата група на работа обхваща от деца на 3-4месеца до възрастни над 60г. възраст.


д-р Мария Русинова

Д-р Мария Русинова завършва "Медицина" през 1997 г. към Висш Медицински Университет в София, а през 2007 г. придобива специалност „Хранене и диететика“ към Национален център по опазване на обществото здраве. Член на Български лекарски съюз, Българското научно дружество по хранене и диететика и на Българската асоциация за изследване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания „Акад. Ташо Ташев”. Понастоящем д-р Русинова е Директор на Комплекс по детско хранене с Банка за майчина кърма.


Елисавета Петкова

Елисавета Петкова е магистър психолог в специалност Детско-юношеска и училищна психология към Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Практикува като специален педагог и сензорен специалист в ранна детска възраст, съчетавайки мултисензорния принцип и психоаналитичното разбиране на детето. Провежда развиващи ателиета и всеки петък приема деца и техните родители в терапевтично-обучителен център „Зеленият двор”.


Павлина Герина

През 1992 г. завършва Полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова“, София със специалност акушерка, а през 1999 г. – магистратута „Мениджмънт на социалните дейности“ към СУ „Св. Климент Охридски“. Има разностранни интереси, свързани с дизаин и шев на бутикови облекла, хомеопатия и йога. Професионалният й опит като акушерка започва през 1992 г. в І АГ „Св. София“, София в отделение за интензивни грижи за новороденото, а после и във ІІ МБАЛ. Основател на училище за родители „Аз и Супер Мама“.


Биляна Туманова-Рангелова

Биляна Туманова-Рангелова, треньор по плуване на бебета и деца. Разработва дисертация в сферата на изследване ефекта от занимания по плуване при бебета.

Регистрация


РЕГИСТРАЦИЯТА Е ЗАТВОРЕНА

Контакти


E: dapogovorimza@gmail.com


Организационен екип

доц. дпн Моника Богданова Елисавета Петкова Михаела Стоянова Александър Бандеров